Bài viết

Chúng taa vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản

05/01/2021, Bài viết
Trái với quan điểm chung của số đông, Lorem Ipsum không phải chỉ là một đoạn văn bản ngẫu nhiên. Người ta tìm thấy nguồn gốc của nó từ những tác phẩm văn học la-tinh cổ điển xuất hiện từ năm 45 trước Công Nguyên, nghĩa là nó đã có khoảng hơn 2000 tuổi.
Xem Thêm

Có nhiều phiên bản khác nhau đã xuất hiện, đôi khi do vô tình, nhiều khi do cố ý

05/01/2021, Bài viết
Làm việc với nhiều thông tin khác nhau

Trái với quan điểm chung của số đông, Lorem Ipsum không phải chỉ là một đoạn văn bản ngẫu nhiên

05/01/2021, Bài viết
Có rất nhiều biến thể của Lorem Ipsum mà bạn có thể tìm thấy, nhưng đa số được biến đổi bằng cách thêm các yếu tố hài hước, các từ ngẫu nhiên có khi không có vẻ gì là có ý nghĩa.

Trang web này sử dụng hơn 200 từ la-tinh, kết hợp thuần thục nhiều cấu trúc câu

06/01/2021, Bài viết
Trái với quan điểm chung của số đông, Lorem Ipsum không phải chỉ là một đoạn văn bản ngẫu nhiên.
Thủ thuật

Trích đoạn chuẩn của Lorem Ipsum được sử dụng từ thế kỉ thứ 16

06/01/2021, Thủ thuật
Người ta tìm thấy nguồn gốc của nó từ những tác phẩm văn học la-tinh cổ điển xuất hiện từ năm 45 trước Công Nguyên

Có nhiều phiên bản khác nhau đã xuất hiện, đôi khi do vô tình

06/01/2021, Thủ thuật
Có rất nhiều biến thể của Lorem Ipsum mà bạn có thể tìm thấy, nhưng đa số được biến đổi bằng cách thêm các yếu tố hài hước, các từ ngẫu nhiên có khi không có vẻ gì là có ý nghĩa

Nhiều phần mềm thiết kế giao diện web và dàn trang ngày nay đã sử dụng Lorem Ipsum

06/01/2021, Thủ thuật
Nó đã được phổ biến trong những năm 1960 nhờ việc bán những bản giấy Letraset in những đoạn Lorem Ipsum
Hệ điều hành
Ghost
Phần mềm